دستگاه لیزر ناامیدی شرابی

نامهای مرسوم : یاس چمپا , یاسمن چمپا , یأس اسپانیایی , رویال جاسمین

نام ان دستگاه لیزر یسی &# بذر دستگاه لیزر اکیناسه S1

نام علمی : Jasminum grandiflorum

خانواده : Oleaceae زیتون

یأس چمپا

رنگ دستگاه لیزر : دستگاه لیزر ‌های آن سپید و گهگاه بیرون دستگاه لیزر برگ‌ها صورتی رنگ است .


صورت دستگاه لیزر : 4 تا 6 لبریز به قطر حدود 2 تا 4 سانتیمتر

میوه : ندارد

میزان حد اکثر : بالا رونده وپیچان به ارتفاع 5 تا 6 متر

فصل دستگاه لیزر دهی : یأس چمپا در آب و هوای متعادل از خرداد تا مهرماه دستگاه لیزر دارد .

برگ : ساقه‌ای نازک و سبز رنگ دارد , برگچه‌هایی مرکب به تعداد ۵ تا ۷ عدد به رنگ سبز تیره دارااست .

خاستگاه و موطن گیاه : جنوب آسیا و هندوستان

یأس چمپا دستگاه لیزر دانی

توضیحات در مورد گیاه :

نا امیدی اسم عمومی تعداد متعددی گیاه به انواع درخت , درختچه و پیچ های زینتی است که همیشه سبز یا این که خزان کننده می‌باشند شکل و رنگ دستگاه لیزر در اشکال آن متفاوت , دارای ارقام کم لبریز , پرپر و خوشه ای , به رنگهای سفید , کرم , زرد , آبی بنفش در طبیعت خودنمایی می‌کنند . یاسها از خانواده های گیاهی مختلفی می باشندبعضی از آن‌ها معطر و یکسری سوای عطر هستند .

ناامیدی اسپانیایی ( چمپا ) دستگاه لیزر ملی کشور تونس است .

نا امیدی چمپا است که اصل آن از هندوستان است برگهای این گیاه همیشه مقداری کج شده به نظر میرسد و قوی ترین عطر را دارااست و چند تا از آن یک منزل را بو آگین می نماید . دارای برگهای آن به رنگ سبز تیره درخشان با ۵ تا ۷ برگچه است . درختچه ای پیچنده با شاخه های مجنون است . دستگاه لیزر ها سفید , با ته رنگ بنفش در سطح زیرین بوده و بسیار معطر می باشند که از بهار تا پاییز ظواهر می‌شود این دسته از لحاظ ساختار اندام های جنسی به دو صورت مشهود است . یکی مدل Pin است که خامه آن طویل بوده و خارج از لوله لیوان دستگاه لیزر داراست و دیگری مدل Thrum که خامه کوتاه و در باطن دستگاه لیزر به صورت نهفته باقی میماند . گونه Pin نسبت به Thrum دستگاه لیزر بیشتری می دهد از این دسته ها برای استخراج بو به کارگیری میکنند .

قابلیت و امکان کشت و محافظت در دستگاه لیزر دان پهناور را دارد در صورتی‌که که دستگاه لیزر دان در طول نهاده شود به شکل آویز در میاید .

در حالتی که بخواهیم در فصل‌زمستان دستگاه لیزر دان‌های نا امیدی چمپای ما در منزل دستگاه لیزر داشته باشند , می بایست در ماه خرداد خاک دستگاه لیزر دان‌ها را عوض کنیم . در شهریورماه جوانه‌های دستگاه لیزر در بعضا برگ‌ها ظاهر میگردد و انتها همین ماه باید دستگاه لیزر دان‌ها را به درون منزل ببریم و در روشن‌ترین نقطه قرار دهیم ( در حرارت ۲۰درجه )

بهترین دستگاه لیزر چمپا در دی یا بهمن به‌دست میاید . در‌حالتی که سکو حرارت فراتر از ۲۰درجه سانتیگراد باشد , رطوبت محیطی هم موردنیاز است .

یاس چمپا

خاک دلخواه :